Polityka prywatności

I. Do kogo skierowana jest Polityka prywatności?

1. R30 Extreme Adventures Club jest podmiotem własności Beáta Zubáká
Services z siedzibą w Krakowie (działalność jednoosobowa),
przywiązuje szczególną uwagę do prywatności użytkowników
korzystających ze strony internetowej www.r30.club („Strona
Internetowa”). Jeżeli korzystasz ze Strony Internetowej, Polityka
Prywatności skierowana jest właśnie do Ciebie.

2. Niemal w każdym przypadku, gdy otrzymujemy od Ciebie dane
osobowe, w osobnym dokumencie przekazujemy Ci szczegółową
informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Mimo to w
Polityce Prywatności postanowiliśmy je jeszcze raz powtórzyć, abyś
mógł je szybko odnaleźć. Znajdziesz tu informacje, w jaki sposób
korzystamy z udostępnionych nam przez Ciebie danych osobowych,
w jaki sposób je zabezpieczamy oraz jakie przysługują Ci prawa i
obowiązki

II. Kto zbiera moje dane osobowe

1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest
Beata Zubaka Services z siedzibą w Krakowie, ul.
Beliny-Prażmowskiego 29, NIP 5170386981.

2. Jeżeli masz pytania dotyczące Polityki Prywatności lub ogólnie
dotyczące ochrony danych osobowych, napisz do nas na adres
beata.zubaka@gmail.com lub na nasz adres pocztowy: Beata
Zubaka Services, ul. Beliny-Prażmowskiego 29, 31-514 Kraków.

III. W jaki sposób zbierane są moje dane osobowe?

1. Jeżeli odwiedzisz Stronę Internetową, w sposób automatyczny
zbierane są dane informatyczne dotyczące Twojej wizyty, w
szczególności:

a. adres IP,
b. rodzaj systemu operacyjnego,
c. rodzaj/typ przeglądarki.

Sama wizyta na naszej Stronie Internetowej nie wymaga podania od
Ciebie żadnych innych informacji, ani danych osobowych.

2. Zbieranie pozostałych danych następuje dobrowolnie w inny sposób,
np. za pomocą telefonu, poczty e-mail czy poprzez stosowne
formularze, wyłącznie wówczas, gdy chcesz nam takie dane
przekazać. Za pomocą tych środków możesz przekazać nam swoje
dane osobowe, które mogą zawierać:

1. imię i nazwisko,
2. adres e-mail,
3. nr telefonu,
4. adres zamieszkania.
3. Podsumowując, Twoje dane

osobowe możemy zbierać i później dalej
przetwarzać w celach:

a) odpowiadania na Twoje zapytania (jeśli zadzwoniłeś lub napisałeś
do nas z pytaniem – w tym pytaniem o ofertę i/lub poprosiłeś o
przygotowanie oferty);
b) marketingu własnych produktów (jeśli jesteś naszym Klientem, to
przetwarzania Twoich danych na cele marketingowe możemy
dokonywać w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu, na tej
samej podstawie korzystamy z narzędzi do remarketingu na
podstawie plików cookies, w pozostałych przypadkach nasza
działalność marketingowa opiera się na Twojej zgodzie);

4. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest Twoja prośba
przed zawarciem z nami umowy – jeśli piszesz lub dzwonisz do nas z
jakimś zapytaniem. Jeśli jesteś naszym klientem podstawą
przetwarzania Twoich danych jest zawarta z nami umowa. Jeśli
wyraziłeś chęć otrzymywania newslettera lub wyraziłeś zgodę na
marketingowy kontakt telefoniczny, podstawą przetwarzania przez
nas Twoich danych jest Twoja zgoda;

5. Twoje dane są przez nas przekazywane firmie księgowej do celów
rozliczeń – jeśli jesteś naszym klientem.

6. Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu zakończenia naszej
korespondencji w danej sprawie albo do czasu wykonania zawartych
pomiędzy nami umów oraz do czasu przedawnienia roszczeń z tego
wynikających.

7. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym
przetwarzamy Twoje dane.

8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania
Twoich danych osobowych;

9. Podanie nam Twoich danych jest zazwyczaj dobrowolne. Podanie
danych do umowy jest konieczne w celu jej realizacji. Z kolei
podanie adresu e-mail jest konieczne jeśli chcesz otrzymywać
newsletter.

IV. Czy mam dostęp do moich danychosobowych? Czy mogę odwołać
wcześniej wyrażoną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych?

1. Pamiętaj, że w każdej chwili przysługuje Ci dostęp do Twoich danych
osobowych. Możesz bezpłatnie otrzymać kopię posiadanych przez
nas Twoich danych osobowych.

2. Możesz od nas także zawsze uzyskać informacje nt.:

a. celu przetwarzania Twoich danych,
b. jakiego rodzaju dane przetwarzamy,
c. komu przekazujemy Twoje dane,
d. jak długo planujemy przechowywać Twoje dane,

3. Przysługuje Ci prawo do:
a. sprostowania Twoich danych,
b. usunięcia lub ograniczenia Twoich danych, jeżeli nie są już nam
potrzebne do celów, na które nam je podałeś, albo jeżeli cofnąłeś
nam zgodę na ich przetwarzanie.

4. Możesz też wnieść całkowity sprzeciw wobec przetwarzania Twoich
danych na cele marketingowe.

V. Czy moje dane osobowe są zabezpieczane?

1. Twoje dane są przez nas zabezpieczane, poprzez stosowanie
środków organizacyjnych i technicznych, koniecznych i odpowiednich
dla zapobiegania ryzyku naruszenia Twoich praw lub wolności.

2. W szczególności zabezpieczamy Twoje dane osobowe przed
udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, a także przed
uszkodzeniem lub utratą.

3. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu
protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na
kodowaniu danych przed ich wysłaniem z Twojej przeglądarki i
dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący
Stronę Internetową.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu
polskiemu.

2. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 26.10.2021r.